Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 14 kwietnia 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

 

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

 

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 8-10, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-34-74; fax 524-03-28

kod ewidencji korespondencji: 90-0300; kod finansowy: 9003

 e-mail: bkiss@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/pl/bkiss/

 

Kierownik

mgr in?. Jerzy Brzóska

tel. +4889 523-34-74

Z-ca kierownika

in?. Janina Parkasiewicz

tel. +4889 523-44-03, 524-03-28

 

Sekcja Kadr Nauczycieli Akademickich

 

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 9 i 10, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-34-74, fax 524-03-28

kod ewidencji korespondencji: 90-0301; kod finansowy: 9003

 

G?ówny specjalista

mgr in?. Teresa Prusik            tel. +4889 523-34-74

Specjali?ci

Danuta D?browska                tel. +4889 523-32-97

in?. Danuta Kowalczyk                     tel. +4889 523-37-71

mgr Danuta Punda                 tel. +4889 523-48-60

Samodzielni referenci

Lucyna Kubiak                                  tel. +4889 523-44-26

Krystyna Stasiak                                tel. +4889 523-44-03

 

Sekcja Kadr Pracowników

Nie B?d?cych Nauczycielami Akademickimi

 

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 8, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-37-74

kod ewidencji korespondencji: 90-0302; kod finansowy: 9003

 

Kierownik

Marianna Skowasz-Spas                    tel. +4889 523-37-74

Specjalista

Stanis?awa Adamska              tel. +4889 523-43-42

Samodzielni referenci

Ewa Ba?undo                         tel. +4889 523-48-60

Irena Grzymkowska               tel. +4889 523-43-41

 

Sekcja Socjalna

 

ul. Jana Licznerskiego 4B, pok. 13, 10-721 Olsztyn

tel./fax +4889 523-34-00; e-mail: jolanta.uradzinska@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0303; kod finansowy: 9003

 

Kierownik

mgr Jolanta Uradzi?ska                     tel. +4889 523-34-00

Specjali?ci

mgr Barbara Kaczmarska                   tel. +4889 523-36-00

mgr Wies?aw Turemko                       tel. +4889 523-36-00

Samodzielny referent

mgr in?. Bo?ena Zalewska     tel. +4889 523-36-00

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Jerzy Brzóska

data wytworzenia:

26-02-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 2110 razy (w tym z UWM 130 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa